SKIPPER

Contactar por email

Día de alta: 26/08/2017 - 04:36
Zona Navegación
Datos Barco
Puerto Base: 
Marca y Modelo: 
Plazas disponibles: 
4
Cerco una tripulant per navegació costera Sortides de mig dia o dia sencer en cap de setmana. No és necessària titulació ni experiència.

Enlace web: https://www.genteparanavegar.com

Actualizado el: 19/09/2019 - 09:50